Bezpieczeństwo IT

Szeroko wykorzystywane w dzisiejszych przedsiębiorstwach nowoczesne technologie informatyczne nie tylko ułatwiają rozwój firmy ale także niosą za sobą wiele zagrożeń. Należy zdać sobie sprawę, iż w dzisiejszych czasach jesteśmy narażeni zdecydowanie bardziej niż kiedyś. Wirusy, trojany, explolity, włamania to tylko niektóre z zagrożeń, na jakie możemy się natknąć. Niebezpieczne wirusy są często wykorzystywane do eliminacji konkurencji czy wykradania poufnych informacji, a awarie systemów, błędy w funkcjonowaniu oprogramowania lub systemu operacyjnego czy działanie czynników zewnętrznych (np. pożar, powódź) potrafią zablokować funkcjonowanie firmy na długi czas.

nsa-100154862-gallery

Biorąc pod uwagę losowość wyżej wymienionych przyczyn warto jest zainwestować w zabezpieczenie danych, aby uniknąć stresu ich utraty czy dużych kosztów na specjalistyczne odtwarzanie lub naprawę. Proponowane przez nas w tym zakresie rozwiązania to:

1. Backup (archiwizacja danych):
– profesjonalne, sieciowe systemy archiwizacji danych,
– SAN (Storage Area Network),
– nadmiarowe macierze niezależnych dysków (Raid).

2. Ochrona antywirusowa:
– stacji roboczych oraz serwerów,
– serwerów pocztowych (w tym filtry anty-spamowe),
– bramy internetowej.

3. Audyt IT:
Celem  tego procesu jest przedstawienie potencjalnych zagrożeń, wykrycie luk i uchybień w zabezpieczeniach i przedstawienie ogólnej oceny bezpieczeństwa IT w firmie. Oprócz tego dodatkowo w ramach usługi stwarzamy listę zaleceń i zmian w procedurach, które wyeliminują niedociągnięcia.

4. Polityka bezpieczeństwa:
Oferujemy również przygotowanie specjalnego zbioru reguł i procedur określających sposób dostępu, zarządzania i udostępniania zasobów, systemów informacyjnych, informatycznych.
W odpowiednio przygotowanej polityce bezpieczeństwa powinno się zawrzeć wszystkie informacje o sposobie korzystania z niektórych programów, systemu operacyjnego czy nawet komputera. Mechanizm kontroli i poziomów dostępu do systemów informatycznych / danych.

5. Monitoring CCTV (telewizja przemysłowa) oraz Systemy alarmowe (SSWIN):
Więcej na ten temat w działach: Monitoring oraz Alarmy